Styrdokument

Vårt arbete med klassblogg, läsning och läsförståelse har sin utgångspunkt i våra styrdokument Läroplanen Lgr 11, Kursplaner och skolbibliotekets uppdrag.

Dessa mål i Lgr 11 strävar vi efter att uppnå,

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Syftet med Svenska i Lgr11, kapitel 3.17  stämmer bra överens med vårt arbete med klassbloggen;

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

I centralt innehåll, svenska i årskurs 1-3 är det framförallt dessa punkter vi har som utgångspunkt i vårt arbete med klassbloggen:

• Lässtrategier för att för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

• Handstil och att skriva på dator.

• Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

I samarbetet mellan klasslärare och skolbibliotekarie föds många goda idéer och arbetet med läsning, läsförståelse och klassblogg är helt i linje med skolbibliotekariens uppdrag. Det består framförallt av läsfrämjande insatser och att undervisa i informationssökning och källkritik.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s