Ordmoln

När vi läst färdigt en bok om Folke läser vi de ord som vi skrev ner när vi var detektiver. Vi har slagit upp de ord vi inte förstod i en ordbok. Sedan delade vi in orden i  ordklasserna, substantiv, adjektiv och verb. Därefter gjorde vi fina ordmoln av orden, substantiv i blått,, adjektiv i rött och verb i grönt. Här är några exempel:

Folke och Stenåldersögla, substantivFolke och stenåldersögla Adjektiv

folke i konungens tjänst. substantivfolke i konungens tjänst. adiektiv

Folke i konungens tjänst. verbErik mflfolke och järnsmedens dotter verb

Annonser